Intresset var stor och uppslutningen likaså när Ascend by Assessio lanserades på Clarion Hotel Sign i går eftermiddags. Över 100 gäster kom för att höra mer om det unika systemet för urval, kompetensmatchning och uppföljning genom hela HR-cykeln. En namnkunnig panel delade med sig av sina insikter om framtidens HR och talangförsörjning.

Det var många, både i HR-funktioner och andra ledningsroller, som var nyfikna på det redan omtalade systemet Ascend by Assessio. När Assessios VD Pär Cederholm äntrade scenen var spänningen därför stor. I samtal med moderator Patrik Peter konstaterade han att systemet är unikt, men samtidigt bygger på mer än 60 år av forskningsnära verksamhet och utveckling.

Därefter var det dags för Anders Knutsson, Assessios COO, och CTO Carin Helenius att berätta mer konkret hur systemet fungerar. De viktigaste grundfunktionerna demonstrerades från scenen – däribland möjligheten att vikta kompetenser procentuellt, att välja bland redan validerade profiler för olika vanliga roller, och inte minst KPI-motorn som gör det möjligt att följa kandidaters prestationer över tid och sätta dessa i samband med kompetensprofiler och testresultat. Det gick ett sus genom publiken när Anders Knutsson konstaterade att pricksäkerheten i rekrytering ökar med fyra till sex gånger med de test som finns i Ascend, jämfört med en traditionell rekryteringsprocess.

En expertpanel tog sedan plats på scenen för att tillsammans med Patrik Peter diskutera framtidens HR, och vilken Ascend by Assessio kan spela där. Tina Ekström från Nyckeltalsinstitutet framhöll vikten av att hålla sig till ett fåtal KPI:er som man verkligen kan följa upp och påverka. Axfoods Siri Wikander belyste mångfaldsfrågan och konstaterade att det krävs processer som alla litar på är rättvisa för att fler ska våga söka högre tjänster. Hon fick medhåll från Adeccos Ilona Orgmets och ZeroLimes Mats Wernheim, som båda lyfte fram vikten av att satsa på strukturerade metoder. Stefan Rizvi från Monster och Claes Peyron från Universum var överens om att företagskultur och värderingar blir allt mer centralt när talanger väljer arbetsgivare.

Dagen avslutades med mingel och demonstration av systemet. Vi på Assessio vill passa på att tacka alla våra gäster, medverkande på scenen, samt integrationspartners på plats. Nu har startskottet gått för att verkligen börja arbeta med Ascend by Assessio i praktiken, och på så sätt bidra till databaserade, kvalitetssäkrade och affärsdrivna HR-processer.